Premi de recerca en l'àmbit d'arts visuals i escèniques 2018

 

 

 

TÍTOL DEL TREBALL:

Creació d’un lloc web d’emmagatzematge de fitxers al núvol

NOM I COGNOMS:

David Esteba Fàbrega

CENTRE:

INST. Carles Rahola i Llorens, Girona