Premi de recerca sobre la Ciutat de Girona

TÍTOL DEL TREBALL

La nova emigració. L'emigració d'Espanya, Catalunya i Girona del 2008 al 2015

NOM I COGNOMS

Andrea Cano Redondo

CENTRE

INST. Carles Rahola i Llorens, Girona