Premi de recerca en l'àmbit d'humanitats i ciències socials

TÍTOL DEL TREBALL:

De la idea al text. Construcció d'una novel·la: Vides d'espígol. Annex 1. Annex 2

NOM I COGNOMS:

Georgina Torra Guixeras

CENTRE:

INST. Santa Coloma de Farners 

 

 

 

TÍTOL DEL TREBALL:

La pesca del solso

NOM I COGNOMS:

Mar Rabassa Moré

CENTRE:

INST. Tossa de Mar