Premi de recerca en l'àmbit de salut i esport

TÍTOL DEL TREBALL:

El poder del riure

NOM I COGNOMS:

Alba Montilla Caballero 

CENTRE:

INST. Antoni Pous i Argila, Manlleu