Premi de recerca en l'àmbit d'humanitats i ciències socials

TÍTOL DEL TREBALL:

Les xarxes socials com a eina de predicció electoral. Les TIC com a nova forma de canvi social i polític.

NOM I COGNOMS:

Pau Ruiz Guix

CENTRE:

INST. Ramon Muntaner (Figueres)

 

 

 

TÍTOL DEL TREBALL:

El sector metal·lúrgic. Anàlisi de la situació de les empreses de Catalunya i el País Basc període 2008-2013. Annexes

NOM I COGNOMS:

Sara Vilà Dosta

CENTRE:

Sant Miquel dels Sants, Vic.