Enter Title


TÍTOL DEL TREBALL:

Cara a cara amb un trasplantament. Donació i trasplantament hepàtic.

NOM I COGNOMS:

Laia Mir Pascual

CENTRE:

IES Pere Borrell (Puigcerdà)